תרומה

הלכות קוצר ולש בשבת סימן שכא סעיפים יג-יד. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים