תרומה

הלכות בורר בשבת סימן שיט סעיפים ד-ט. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים