תרומה

הלכות רפואה בשבת סימן שכט סעיפים א-ד. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים