הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קה סעי' א

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg