מהו שלום, ואיך ניתן להביאו לארצנו? לימוד מדרש 18 פנחס. הרב אריאל אלקובי שליט"א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg
צור קשר
יד שאול - yad.shaoul@gmail.com -  כוכב יעקב
מזכירות הכולל: 054-2670833