מי הם "המלאכים" שראה יעקב בדרכו, ומה תפקידם? לימוד מדרש וישלח 30. הרב אריאל אלקובי שליט&#3

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg