תרומה

מדוע נסתם הקץ, והקשר לפרשה הסתומה. לימוד מדרש ויחי 32. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים