האם אתה בוחר בנבוכדנאצר וחבריו או בקב"ה? לימוד מדרשי חז"ל פרשת בהר 11 אלקובי שליט"א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg
צור קשר
יד שאול - yad.shaoul@gmail.com -  כוכב יעקב
מזכירות הכולל: 054-2670833