תרומה

מיהו "פיכול" שר צבא אבימלך, ולמה התורה מזכירה אותו? לימוד מדרש 26 וירא. הרב אריאל אלקובי ש

שיעורים אחרונים