מה "העונש" בכך שאהרן מצטרף להנהגה יחד עם משה? לימוד מדרש 34 פרשת וארא. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

שיעורים אחרונים
Please reload

צור קשר
יד שאול - yad.shaoul@gmail.com -  כוכב יעקב
מזכירות הכולל: 054-2670833