האם באמת לאליעזר היתה קפיצת הדרך? לימוד מדרש 27 חיי שרה. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg