תרומה

למה התורה מעלימה את סיפור ילדותו של אברהם א'? לימוד מדרש 25 לך לך. הרב אריאל אלקובי שליט'&#3

שיעורים אחרונים