האם משה ידע מראש על חטא המרגלים? לימוד מדרשי חז"ל 14 שלח לך. הרב אריאל אלקובי שליט"א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg
צור קשר
יד שאול - yad.shaoul@gmail.com -  כוכב יעקב
מזכירות הכולל: 054-2670833