תרומה

איך משה רבינו הורג את המצרי בכזאת קלות? לימוד מדרש שמות 33. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים