איך משה רבינו הורג את המצרי בכזאת קלות? לימוד מדרש שמות 33. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg