תרומה

מה הקשר בין בגד לבגידה ולאהרן הכהן? לימוד מדרש 40 תצוה. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים