הלכות ערובין סימן שנח סעיפים ט-סוף הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg