הלכות ערובין סימן שנח סעיפים א-ח. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg