תרומה

הלכות נדה סימן קצ סעיפים יא-כה. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים