הלכות נדה סימן קפח סעיפים ג-ו. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg