הלכות נדה סימן קפח סעיפים א-ב. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg