כיצד להיות "מומחה" בבחירת אתרוג. שיעור בליווי מצגת. ר' דוד יוסף.


שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg