תרומה

הלכות ברכת פירות האילן סימן רב סעיפים ז-יב הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים