הפקעת קדושה מתשמישי מצוה. שו"ע או"ח סימן קנג סעיף ז. הרב שאול דוד בוצ'קו.


שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg
צור קשר
יד שאול - yad.shaoul@gmail.com -  כוכב יעקב
מזכירות הכולל: 054-2670833