הלכות ברכות השחר סימן מו סעיפים א-ד. הרב אריאל אלקובי שליט"א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg