דיני שביעית - המדריך לגינה בשנת השמיטה חלק א - ר' שגיב פנחס הי"ו


שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg