תרומה

77 הלכות שבת או''ח סימן שכח סע' א-ב הרב אריאל אלקובי שליט''א