44 הלכות שבת או''ח סימן שח סע' א-ד הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg