תרומה

Balak - La 1ere prophétie de Bilaam

שיעורים אחרונים