הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן סב סעי' ט-יג

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg
צור קשר
יד שאול - yad.shaoul@gmail.com -  כוכב יעקב
מזכירות הכולל: 054-2670833