תרומה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קט סעי' א-ב

שיעורים אחרונים