הלכות מאכלי עכו"ם, שלחן ערוך יו"ד סימן קיג סעי' א-ז

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg
צור קשר
יד שאול - yad.shaoul@gmail.com -  כוכב יעקב
מזכירות הכולל: 054-2670833