הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן פט סעי' ג-ד

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg