תרומה

שלוש קומות בבית הדין. לימוד מדרש 53 שופטים. הרב אריאל אלקובי שליט''אשיעורים אחרונים