תרומה

מה ההבדל בין ירושה שגויים מקבלים לירושה שיהודים מקבלים? מדרש 52 פנחס. הרב אריאל אלקובי שליט''אשיעורים אחרונים