תרומה

הרב אריאל אלקובי - המדרש בפרשה : לך לך - עבודת המידותשיעורים אחרונים