תרומה

הרב אריאל אלקובי - דרשות הר"ן - הדרוש העשירי : תפקיד האדם בעולמו דשיעורים אחרונים