תרומה

המצוות כסמלים רש"ר הירש [15] מצוות המשכן ה. הרב אריאל אלקובי שליט"א.

שיעורים אחרונים