תרומה

הלכות עירובין סימן שסו סעיפים א-ז. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים