תרומה

האם צריך לעשות הפרדה בין גברים לנשים בבית הכנסת חתונות וכנסים שונים? ר' עידן מלכה.שיעורים אחרונים