תרומה

גבולות הארץ לענין מצוות התלויות בארץ חלק א. הרב אריאל אלקובי שליט''אשיעורים אחרונים