תרומה

הלכות ערובין סימן שמח-שמט. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים