תרומה

הלכות ערובין סימן שמה סעיפים א-ו. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים