הלכות נדה סימן קצ סעיפים ח-י הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg