הלכות נדה סימן קפט סעיפים יז-כו. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg