תרומה

הלכות נדה סימן קפט סעיפים יז-כו. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים