תרומה

הלכות נדה סימן קפט סעיפים א-ד. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים