תרומה

הלכות נדה סימן קפז סעיפים יא-יד. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים