תרומה

הלכות נדה סימן קפז סעיפים ח-י. הרב אריאל אלקובי שליט'"א.