תרומה

הלכות נדה סימן קפז סימן ז השלמה-התקן תוך רחמי וביומה. הרב אריאל אלקובי שליט"א.