תרומה

הלכות נדה סימן קפז סעיפים ב-ד. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים