הלכות נדה סימן קפד סעיפים ז-י. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg